ប្រវត្តិ

អង្គការ​ អាយ​.ស៊ី​.អេស​.អូ​ ត្រូវ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​បង្កើត​ឡើង​ដោយក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​ អង្គការ​សហគមន៍​ព្រៃឈើ​អន្តរជាតិ​ (CFI​) ព្រម​ទាំំ​ងចាស់ទុំ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​។ អង្គការ​ អាយ​.ស៊ី​.អេស​.អូ​ ជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​មិន​ស្វែ​រក​ប្រាក់ចំណេញ​ មិន​ប្រកាន់​និន្នាការ​នយោបាយ​ និង​ធ្វើ​កិច្ចការ​ងារ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​សាធារណៈ​។ និង​ត្រូវ​បាន​ចុះបញ្ជី​ជាមួយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​នៅ​ថ្ងៃទី១៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០០៦​ ដោយ​លិខិត​ចុះ​លេខ​ ៨៤០​ ស.ជ.ណ។

អង្គការ​ អាយ​.ស៊ី​.អេស​.អូ​ ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ដោយ​ការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​នូវ​គម្រោង​ចំនួន​ 0៣ ដែល​ប្រចាំ​នៅ​ខេត្តរតនគិរី​ គាំទ្រ​ដោយ​អង្គការ​សហគមន៍​ព្រៃឈើ​អន្តរជាតិ​ (CFI​) ​;ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៤​-២០០៦​ រួមមាន​ (ទី១​) បណ្តាញ​គ្រប់គ្រង​ ធនធាន​ធម្មជាតិ​ខេត្តរតនគិរី​ (RNRMN​) (ទី២​)សម្លេង​ព្រៃភ្នំ​ (FMV​) និង​ (ទី៣​) គម្រោង​ចងក្រង​រៀបចំ​សហគមន៍​ (CO​)។ អង្គការ​ អាយ​.ស៊ី​.អេស​.អូ​ បាន​ប្រតិ​បត្ដិ​ការ​សកម្មភាព​របស់​ខ្លួន​ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃទី​ ០១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៧​ ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ដឹកនាំ​ដោយ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ និង​ក្រុម​គ្រប់គ្រង​រហូត​មកទល់​បច្ចុប្បន្ន​។

អង្គការ​ អាយ​.ស៊ី​.អេស​.អូ​ មាន​មូលនិធិ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិ​ការ​កម្មវិធី​របស់​ខ្លួន​ចំនួន​ប្រមាណ​ ៥០០​,០០០​.០០​ ដុល្លារ​អាមេរិក​ សម្រាប់​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​ និង​បានសម្រេច​នូវ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឆ្នាំ​ ២០០៧​-២០០៩​, ឆ្នាំ​ ២០១០​-២០១២​ និង​ឆ្នាំ​ ២០១៣​-២០១៥​ ។ បច្ចុប្បន្ន​ អង្គការ​ អាយ​.ស៊ី​.អេស​.អូ​ កំពុង​អនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ខ្លួន​ឆ្នាំ​ ២០១៦​-២០២០​ ។

ដៃគូ